Een optimale digitale werkplek is een efficiënte werkplek voor medewerkers. 

Het gaat verder dan alleen tools, software en een pc. Het is een werkplek die gebruikers in staat stelt om overal te werken, altijd bereikbaar te zijn en op professionele wijze hun taken uit te voeren.  Diezelfde gebruiker moet ook flexibel kunnen werken en de beschikbaarheid aangeven. Wanneer de aandacht gericht is op een klant verdient die klant 100% toewijding, zonder dat andere klanten of collega’s daar hinder van ondervinden. Met een digitale werkplek integreren we niet alleen de technische infrastructuur zoals Lan, WiFi, virusscanners, etc. maar ook de meest elementaire communicatietool, namelijk telefonie. Voor de uitwerking van On IT! Optimal Communications baseren we ons op vier pijlers: Unified Communications, Microsoft Teams, Mobiliteit en CRM Integraties

Unified communications

Communicatie is de spil van uw onderneming. Enerzijds richten medewerkers zich tot elkaar, anderzijds communiceer je dagdagelijks met klanten en leveranciers. Door de manier waarop deze bedrijfscommunicatie georganiseerd is, brengt het al dan niet spanningen, kosten of gemiste kansen met zich mee.

Microsoft Teams

Bij Unified Communications leggen we onmiddellijk de link met Microsoft Teams. Dankzij de statusindicatie en de integratie in uw SharePoint en Intranet omgeving behoort Microsoft Teams als overlegmiddel tot de meest gebruiksvriendelijke tool.

Mobiliteit

De laatste jaren is er veel veranderd in onze manier van werken. We werken asynchroon of van thuis, met applicaties en nieuwe toepassingen. Dat heeft ervoor gezorgd dat we ons werk anders benaderen en dus ook uitvoeren.

CRM integraties

Gegevens, data of informatie zijn het nieuwe goud. Ze vormen de link tussen klanten en de onderneming. En dat ervaren we ook, zeker wanneer je de beller herkent aan de hand van het telefoonnummer. Onmiddellijk wek je respect en erkentelijkheid.

Onze aanpak

De opstart van Optimal Communications verloopt altijd in vier fases. Uiteraard ook persoonlijk en op maat van uw onderneming: 

Verkennende Fase

Deze fase is een open dialoog tussen u, als klant, en On IT! om te kaderen hoe we uw organisatie verder kunnen helpen. In deze fase brengen we de huidige situatie in kaart, gaan we op zoek naar optimalisaties en bespreken we de mogelijkheden en best practices van onze oplossingen. Dit gebeurt onder de vorm van workshops waar we concreet inzoomen op de huidige situatie, verbeterpunten en mogelijke optimalisaties.

Fase 1

Ontwerp Fase

De ontwerpfase vertrekt vanuit de vaststellingen en besluiten uit de verkennende fase. We brengen de functionele aspecten samen met de technologische componenten om een gedetailleerd ontwerp te maken. Vanuit dit ontwerp enten we uw bedrijfsprocessen in de definitieve oplossing. U wordt nauw betrokken in deze uitwerking om tot een performante oplossing te komen die daadwerkelijk aansluit bij uw behoefte.

Fase 2

Uitvoeringsfase

De uitvoeringsfase brengt de omslag van het ontwerp naar een geïmplementeerde oplossing. Afhankelijk van de situatie en de aanwezige componenten kan dit een ‘lift en shift’ zijn, waarbij uw bestaande oplossing wordt vervangen of wordt gewerkt met een geleidelijke migratie waarbij uw huidig platform gedurende de migratiefase blijft bestaan.

 

Fase 3

Onboarding Fase

Aan het eind van het project wordt een eindevaluatie uitgevoerd, waarbij wij de resultaten uitdrukkelijk toetsen aan uw verwachtingen. Na acceptatie van het project dragen we het project over aan onze collega’s van de serviceafdeling.

Fase 4

Uw voordeel wanneer u kiest voor Optimal Communications

Tevreden klanten

Blijf snel en eenvoudig in contact met klanten. Telefoneer of chat op elk apparaat. Problemen oplossen is loyaliteit opbouwen.

Geweldige werkdagen

Zeg vaarwel tegen silo's, afleiding en lawaai. Breng collega's dichter bij elkaar met één platform - voor alle communicatie.

Eén hub

Eén beheerdersportaal voor rapportage en kostenbeheer. Eén app voor gebruikers om samen te werken en communicatiefuncties te beheren.

Digitale transformatie

Gestroomlijnd en geoptimaliseerd voor een hogere productiviteit en meer tevreden klanten. Nu kunt u zich richten op het opbouwen van waarde voor uw bedrijf.